Cactaceae (Семейство Кактусови)

Кактус се наричат всички представители на семейството от покритосеменни растения Кактусови (Cactaceae). Семейството е много богато на родове и видове (повече от 120 рода с над 2400 вида).
Визуално кактусите се отличават значително от другите растения. Това е така поради факта, че те са приспособени към живот в пустинните и полупустинни райони с продължителни безводни периоди. Листата са еволюирали до бодли, като освен за изпаряването на по-малко вода чрез транспирация, отколкото обикновените листа, защитават кактуса от животни търсещи вода. Фотосинтезата се осъществява от увеличените стъбла, които служат и за складиране на вода. За разлика от други месести растения, стъблото е единствената част на същинския кактус, където се осъществява процесът на фотосинтеза. Цветовете при кактусите, най-често израстват от т.н. ареоли (от латинското - areola, умалително от area — „открито място“). Те са без стъбла и стоят върху чашковидно обвит плодник. Много видове кактуси цъфтят през нощта, тъй като се опрашват от нощни насекоми и прилепи. Някои представители на кактусите дават плодове и се използват за храна от хората.
Според условията в които растат, кактусите се делят на две големи групи. Едните растат във влажните тропични гори, а други виреят из песъкливите и сухи места.
Кактусите виреят изключително много в пустинните и полупустинни области на Северна, Южна и Централна Америка. Много кактуси се аклиматизират в други части на света с подобни условия, след като са били пренесени от хора.