Cupressaceae (Семейство Кипарисови)

Представителите на семейство Кипарисови са вечнозелени еднодомни или двудомни дървета или храсти разпространени в целия свят (класифицирани в 27 - 30 рода). Листата са срещуположно или прешленовидно разположени. Те са люсповидни или игловидни. Шишарките са дребни, а люспите им са получени от почти пълното срастване на покривните със семенните люспи. При узряване шишарките вдървеняват или остават месести.
Към семейство Кипарисови се причисляват най-обемното (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz) - с обем на ствола - 1486,9 м³, най-високото (Sequoia sempervirens Endl.) - 115,55 метра височина, най-дебелото (Taxodium mucronatum Ten.) - 11,42 метра в диаметър на стъблото и второто по възраст (Fitzroya sp.) - 3622 години, отделни дървета в света.
В България, за паркоустройствената практика, по-голямо значение имат представителите на следните родове: Cupressus, Chamaecyparis, Thuja, Juniperus и др.