Cyperaceae (Семейство Острицови)

Острицови е семейство покритосеменни растения от разред Poales. Включва около 120 рода с близо 5600 вида, разпространени в целия свят с най-голяма концентрация в тропическите области на Африка и Южна Америка.
Към семейството принадлежат многогодишни или едногодишни тревисти растения. С триръбесто, рядко цилиндрично, плътно, с възли към основата стъбло. Листата са приосновни, последователни, със затворено влагалище. Цветовете са правилни, двуполови или еднополови, събрани в сложен клас, метлица, сенник или главичка. Плодът е тристенно орехче и при женските цветове е разположен в торбичка.