Davalliaceae (Семейство Давалиацеа)

Давалиацеа са папратови растения спадащи към разред Polypodiales. Представителите на семейството са близкородствени с по-многочисленото Polypodiaceae, като имат сходни морфологични белези с тях.
Давалиацеа произхождат от тропическите и субтропически региони на Австралия, Азия и Африка. Представителите на се отличават с голяма височина и почти не достигат големи размери. В естествената си среда на обитание, те обикновено се развиват като епифитни растения, понякога наземни или растящи в пукнатините на скали.
Много от видовете в семейството са в голяма степен подобни, до толкова, че за да бъдат различени са били нужни специфични умения на специалисти. Въпреки това, през 1990г., изследванията за определяне на броят на видовете водят да извода, че те са 110 на брой. По-късно през 2008 г., броят им е бил редуциран до 63 вида.