Elaeagnaceae (Семейство Миризливовърбови)

Семейството на миризливовърбовите включва малки дървета и храсти. Разпространени са предимно в Северното полукълбо – в пределите на умерения климатичен пояс, също така се срещат и на юг в тропическа Азия и Австралия. Семейството е представено в 3 рода и 50 вида.
Листата са прости елиптични или ланцетни, цветовете – единични или по няколко, разположени в пазвите на листата. Клоните с бодли или шипове.
Повечето видове са ксерофити - сухоустойчиви растения. Срещат се и халофити, проявяващи толерантност към високи нива на засоляване на почвите.