Fabaceae (Семейство Бобови)

Представителите на семейството Бобови са тревисти растения, полухрасти, храсти и дървета, представени от около 730 рода и 19 400 вида. Цветовете са събрани в съцветия, рядко единични. Чашелистчетата са пет, сраснали в чашка. Венчелистчетата също са пет с различна големина. Горното, най-едро се нарича флагче. Двете странични, външни венчелистчета са еднакви по форма и големина и се наричат крилца, те обхващат останалите две, които са сраснали и образуват ладийка. Тичинките са 10 на брой. Най-често 9 тичинки са сраснали чрез дръжките си и образуват полутръбица, която са затваря от разширената дръжка на десетата свободна тичинка, по-рядко и десетте тичинки са сраснали в тръбица. Плодникът е един с горен завръз. Плодът е боб, който се разпуква надлъжно или се разпада на членчета.
Семейството е третото по големина семейство покритосеменни растения след семействата Orchidaceae (Салепови) и Asteraceae (Сложноцветни). Сред бобовите са голям брой важни земеделски култури, с голямо стопанско значение.
Бобовите са разпространени по целия свят, като виреят в разнообразни условия. В България естествено разпространени са около 275 вида от 38 рода.