Fagaceae (Семейство Букови)

Представителите на семейство Букови в повечето случаи са дървета и по-малко храсти, вечнозелени или листопадни, с прости последователно разположени по клонките листа. Цветовете са еднополови, еднодомно разположени и събрани в женски и мъжки съцветия, като се опрашват от вятъра. Плодът е орех, поместен в разпукваща се или чашковидна вдървеняла обвивка, която е покрита с люспи или шиловидни израстъци. Използва се от сърните като основна храна през зимата.
Видовете от семейството са около 900. Разпространени са главно в Северното полукълбо, като някои от тях образуват пространни насаждения и формират растителната покривка на големи територии. Те са ценни горскостопански видове, като повечето от тях се използват и като декоративни.
Буковите са източник на висококачествена дървесина, която има разнообразно приложение - в мебелната промишленост, като строителен материал, в целулозно-хартиената промишленост и др. Плодовете на Сладкия кестен (Castanea sativa Mill.) се използват за храна.