Ginkgoaceae (Семейство Гинкови)

Гинкови е семейство семенни растения, единствено в отдел Ginkgophyta. То включва само един съществуващ днес вид - Ginkgo biloba L., поради което често се нарича само с родовото наименование - Ginkgo. Представлява листопадно дърво с височина до 40 метра. Короната при младите индивиди е широко пирамидална с прешленовидно разположени скелетни разклонения, а при старите дървета добива овална форма. Образува голямо количество скъсени клонки, които са цилиндрични и покрити с гъсто разположени следи от опадалите листа. Върху скъсените клонки листата са разположени на групи, а върху удължените – последователно. Те са дълги до 10 cm, и широки 10-12 cm, с ветриловидна форма и различно дълбоко врязани на върха. През есента добиват ярко жълта багра.
Генеративните органи са еднополови и двудомно разположени. Образуват се върху скъсените клонки. Мъжките органи са ресоподобни, дълги 3-4 см., а женските представляват силно видоизменени листа, върху които се образуват по две семепъпки. Обикновено едната от тях се развива и образува семе, разположено на дълга дръжка. Семето е с яйцевидно-елипсовидна форма, дълго 2-3 см. и покрито с жълта месеста обвивка с неприятна миризма. Вътрешната обвивка е твърда, с 2-3 надлъжни ръба, поради което семето наподобява костилков плод.
Гинко е реликтен вид от Китай, като понастоящем се е запазил само като култивиран. В Китай се култивира от XI в, а в Япония – XII в. В Европа е пренесен през 1727 г. Първоначално в Холандия, а след това се използва широко в Западна и Южна Европа, като красиво парково дърво.
Гинко е светлолюбив вид, изискващ свежи и плодородни почви богати на калции. Студоустойчив е и понася понижаване на температурата до -25, -30°C. Понася сравнително добре градинските условия, замърсяване на въздуха с дим и прах, поради което се цени високо.