Grossulariaceae (Семейство Касисови)

Към семейството принадлежат около 150 вида растения, разпространени повсеместно. Повечето от родовете с изключение на род Ribes, са възникнали главно или почти изцяло на територията на Южното полукълбо. Листа са последователни, прости, без прилистници. Цветовете са правилни, двуполови, в съцветие грозд. Плодът е ягода.
За България към семейство Grossulariaceae се числят френското и цариградското грозде. Те са храсти, със или без бодли, принадлежащи към род Ribes. Листата им са дланоподобни. Цветовете са групирани в съцветия или са в групи по няколко, обикновено намиращи се по краищата на клоновете. Чашелистчетата са обикновено 5 на брой и служат като предпазител на яйчника. Броя на тичинките обикновено също е 5. Плодовете са ядлива ягодка.