Iridaceae (Семейство Перуникови)

Семейството е представено от 80 родa и 1800 вида. Представителите на семейството са широко разпространени. Към семейството принадлежат предимно многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти. Представителите му разполагат с коренище, рядко с грудколуковица или луковица. Листата са мечовидни или линейни. Цветовете са правилни или неправилни, едри, богати на нектар, единични или събрани в класовидни съцветия. Околоцветникът се образува от 6 листчета. Плодникът е синкарпен, образуван от 3 плодолиста, с долен яйчник. Плодът е кутийка.