Lauraceae (Семейство Лаврови; Дафинови)

Лаврови или Дафинови е семейство многогодишни вечнозелени растения, включващо дървета и храсти. Семейството обхваща над 2000 вида, обединени в 54 рода. Разпространени са основно в тропическите региони на света, с най-много видове в Югоизточна Азия и Южна Америка. 
Листата им са последователни или срещуположни без прилистници. Цветовете са обикновено двуполови, актиноморфни (правилни).
Основните приложения със стопанско значение на лавровите са три - много видове съдържат етерични масла, които се използват в парфюмерията и като подправки, плодовете на авокадото (Persea americana Mill.) се използват за храна, а някои видове имат висококачествена твърда дървесина. Използват се и като декоративни растения.