Lythraceae (Семейство Блатиеви)

Към семейство Блатиеви спадат 31 рода и 620 вида храстовидни, дървесни и тревисти растения. Разпространени са в регионите с тропичен климат, където разнообразието от видове е по-голямо, като семейството е представено и в умерените климатични зони.
От това семейство в някои райони на България вирее – Индийска лагерстромия (Lagerstroemia indica L.). Листопаден храст или дърво с височина до 7 метра. Младите клонки са ясно четиристенни, с тесни крилати ръбове. Старите клонки и стъблата са кръгли и гладки, с розово-кафява кора. Листата са елиптично-удължени 3-5 см. дълги, заострени и почти приседнали, голи и срещуположни в основата на клонките, а към върха – последователни. Цветовете са връхни, 15-20 см. дълги пирамидални метлици. Плодът е кутийка. Цъфтежът е късен и продължителен – от август до октомври. Видът е чувствителен към ниските зимни температури.