Nyctaginaceae (Семейство Никтагинови)

Семейството наброява около 33 рода и 290 вида цветни растения, естествено разпространени в тропичните и субтропичните области (най-голям брой видове в тропичните области на Америка). Представляват треви, храсти, по-рядко дървета и лиани. Листа им са срещуположни, без прилистници. Цветове са с ярко обагрени прицветници и чашка, и редуцирано вечне в цимозни-връхни съцветия (сенник и др.) Плодът е сух, апокарпен.
Представители на семейството са род Бугенвилея - Bougainvillea Comm. ex Juss  (популярни като декоративни храсти и лиани в райони с топъл климат) и Мирабилис -  Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl. (коренов зеленчук, отглеждан от Инките, с високо съдържание на протеини и въглехидрати).