Oleaceae (Семейство Маслинови)

Маслинови е семейство покритосеменни растения, което включва 24 рода и около 600 вида храсти и дървета, по-рядко лиани. Някои от тях образуват горски съобщества, други - обширни храсталаци, трети са съставна част на своеобразни съобщества, известни като тревисто храстови савани, а четвърти дори проникват в полупустините. Разпространени са по целия свят, но с най-голяма концентрация се срещат главно в тропичните и субтропичните области. 
Една част от видовете са вечнозелени, а друга - листопадни растения. Маслиновите са с двуполови или еднополови правилни цветове, с чашка и венче, съставени от по 4 листчета, а тичинките им най-често са само 2. Макар и по-рядко, но между тях се срещат и представители с цветове без чашка и венче. Обикновено цветовете им са събрани в съцветия - щитче или метлица.
Много разнообразни са плодовете, които маслиновите растения образуват. Едни от тях имат костилков плод, други - ягода, трети - кутийка, а четвърти - крилатка. В нашата страна семейството е представено от родовете: Ясен (Fraxinus Tourn. ex L.), Люляк (Syringa L.), Грипа (Phillyrea L.), Птиче грозде (Ligustrum L.), с общо 8 вида. Най-богат на видове и най-широко разпространен е Ясенът(Fraxinus Tourn. ex L.).
Семейство Маслинови е дало на хората много полезни растения. Например маслината (Olea L.), чиито плодове са суровина за получаване на важни хранителни продукти. Цветовете на голяма част от маслиновите растения съдържат етерично масло, което в много страни се използува във фармацевтичната промишленост. Дървесината на някои от представителите на семейството е много здрава, жилава и търсена в мебелната промишленост. Кората на редица видове също допринася полза - от нея се получават дъбилни вещества, нужни в кожарската промишленост. Сред маслиновите има и декоративни растения, които са неотменима част на парковите композиции.