Orchidaceae (Семейство Салепови; Орхидеи)

Семейство Салепови е едно от най-многобройните в света, с описани 800 рода и 25 000 вида, растящи основно в тропиците. В България са установени само тревисти многогодишни растения, но в тропиците има епифити и лиани. Цветовете са неправилни, двуполови. Околоцветникът е съставен от шест околоцветни листчета, разположени в два кръга по 3. Тези от външния кръг са еднакви венчевидни, а във вътрешния кръг - горното листче е видоизменено в устна. Устната има разнообразна форма, като при някои видове образува и шпора, носеща нектар. При повечето видове има само една тичинка, обикновено поленовите зърна са слепени в групи - полинии, като полиниите са прикрепени върху дръжка, завършваща с леплив диск. Тази структура се нарича полинарии. Чрез лепливия диск полинариите се прикрепват върху насекомите посещаващи цветовете, които посещавайки след това други цветове извършват опрашването.
Семената са многобройни - до стотици хиляди, но всяко едно е с ограничено количество хранителни вещества. За развитието на семената е необходимо в почвата да има гъба от специфичен, за различните видове орхидеи, вид. Само с помощта на гъбата, влизайки в сложни взаимоотношения с нейните хифи, семената на орхидеите могат да поникнат. Този сложен механизъм за поникване е една от причината за рядкото разпространение на много видове орхидеи. Много от представителите на семейството са красиви растения и се отглеждат изкуствено за декоративни цели.