Pandanaceae (Семейство Панданови)

Панданови е семейство наброяващо 4 рода и над 900 вида дървета и храсти разпространени в трапичните и субтропични региони. Счита се, че произхождат от Западна Африка. Представителите, често погрешно са наричани палми, заради външни сходства с тези на семейство Палмови.
Панданови представляват бързорастящи растения с добре оформени стъбла носещи линейно-мечовидни листа и въздушни корени. Панданови са двудомни растения (развиват се отделно мъжки и женски растения). 
Един от родовете род Pandanus Parkinson., с над 600 вида, е с произход тропическа Афркия, Азия и Австралия. Развива се предимно по морските брегове, като израства до внушителни размери, развива мощна коренова система и ярки плодове. Листата му са тесни заострени линейни, някои с бодливи ръбчета, и са забележителни с прецизно спиралния начин, по който са наредени около стъблото. Това е причината в някои страни по света, да го наричат „тирбушонена елха”. Развиват въздушни корени, които достигат до почвата.