Pinaceae (Семейство Борови)

Видовете от семейство Борови са дървета, по-рядко храсти, по-голямата част от които са вечнозелени. Разпространени в умерените ширини на Северното полукълбо (от субарктичните до екваториалните области) или високо в планините, като образуват полярната и горната граница на гората. Наброяващи 220-250 вида, разделени в 11 рода, Борови е най-разнообразното семейство иглолистни и второто по географско разпространение след Cupressaceae (Семейство  Кипарисови).
Листата им са игловидни, разположени поединично, по няколко или по много заедно. Генеративните органи са еднополови и еднодомни. Мъжките са реси, които се формират поединично в пазвите на листата или са събрани по няколко на върха на скъсени клонки. Женските са шишарки със спирално разположени по оста им люспи. Семената най-често са с крилце, способстващо за разсейването им от вятъра.