Piperaceae (Семейство Пиперови)

Piperaceae е голямо семейство растения, наброяващо около 3 600 вида, понастоящем разделени в пет рода. Представителите на семейството Piperaceae са многогодишни или едногодишни растения, предимно храсти, лиани, рядко дървета. Разпространени са основно в тропиците на Южна Америка и Източна Индия.
Стъблата им са прости или разклонени. Листата са прости, разположени в основата на растението или по протежение на стъблото последователни или срещуположни, без прилистници. Цветове дребни, обикновено без околоцветник, двуполови или еднополови, събрани в класовидни съцветия. Опрашването е анемофилно (опрашване с помощта на вятъра). Плод костилка. По-голямата част от представителите принадлежат в рамките на двата основни рода: Piper (2000 вида) и Peperomia (1600 вида).
Най-популярен, от това семейство вид е Черният пипер (Piper nigrum L.), който се използва като подправка.