Polypodiaceae (Семейство Полиподиеви; Сладки папрати)

Семейство Полиподиеви наброява над 60 рода и около 1000 вида папратови растения. По-голямата част от тях са епифити (организми, които живеят прикрепени за живо растение, но не паразитират от него).
При това семейство органите за размнажаване - спорангиите са събрани в групи (сори) с различни размери. Те възникват от листната тъкан и се залавят за долната повърхност на листа. Всеки спорангий е образуван от деленето на единична епидермена клетка и е съставен от малка кутийка.
Много характерно е наличието на пръстенче (annulus), което заедно с клетките на устицата чрез кохезионен механизъм отваря спорангия и изхвърля спорите.
Типичен представител на семейство Полиподиеви е Сладката папрат (Polypodium vulgare L.). Тя е вид многогодишно вечнозелено папратовидно растение, растящо обилно в сенчести зони, в гори и сред скали. Листата варират по дължина и острота на върха. Те израстват от стъбло, подобно на корен, което пълзи по повърхността на земята или точно под нея. Кутийките на спорите растат в два реда от двете страни на средната жила, от долната страна на листа. Те представляват идеално кръгли купчинки без покривало (индузий). Когато узреят те добиват жълтеникав или светло оранжев оттенък. Корените на тази папрат са много сладки и приятни на вкус. Оттам произлиза наименованието "сладка".