Podocarpaceae (Семейство Подокарпови)

Podocarpaceae е едно от най-големите семейства иглолистни растения с включени 19 рода и 140 вида. Срещат се в сенчести и влажни местообитания, предимно в Южното полукълбо. Малък брой Подокарпови са намерени в Индия и Източна Азия.
Podocarpaceae са вечнозелени дървета, рядко храсти. Листа - от големи до по-малки на размер, яйцевидни или често линейни или линейно-копиевидни, като форма. Podocarpaceae са предимно двудомни, рядко еднодомни растения.
Някои от родовете се използват като декоративни растения, пример е род Подокарпус (Podocarpus Persoon.), подходящ и често използван в китайското изкуство Бонсай.