Portulacaceae (Семейство Тученицови)

Семейство Тученицови наброява около 20 рода и 500 вида, тревисти или храстовидни растения. Листата са цели, последователни или срещуположни, обикновено месести, с прилистник. Цветовете са единични или в съцветия, двуполови, с добре диференциран околоцветник, състоящ се от 2 свободни или базално сраснали чашелистчета и 4-6 сраснали при основата венчелистчета. Броя на тичинките може да е 2-4 пъти по-голям от броя на  венчелистчетата. Плодникът е един, яйчникът е едногнезден, съдържащ от една до много яйцеклетки. Плодът обикновено е кутийка.
Разпространени са космополитно, главно в сухите райони на Северна Aмерика и Андите.