Primulaceae (Семейство Игликови)

Семейството е представено от 28 родa и около 1000 вида. Разпространени са космополитно предимно в умерените ширини на Северното полукълбо. Игликови са многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са срещуположни, последователни или събрани в розетка, прости, целокрайни, често покрити с жлезисти власинки. Цветовете са правилни, двуполови, с прицветници, единични или събрани в рацемозни съцветия, сенник или метлица. Чашелистчетата са 5. Плодникът се образува от 5 сраснали плодолиста, с горен или долен яйчник, най-често едногнезден. Плодът е кутийка с многобройни семена.
По отношение на стопанското значение на  Игликови, в корените на видовете от семейството се натрупват сапонини и етерични масла, използват се масово за декоративни цели.