Pteridaceae (Семейство Птеридацеа)

Птеридацеа е семейство папратови растения от разред  Polypodiales. По-голямата част от представителите на семейството се развиват в пукнатините на  скали, а други виреят в почвата. Листата са почти винаги сложни, като по периферията, линейно се разполагат сорите.  Обикновено органите за безполово размножаване не са покрити със собствено покривало (индузии), защитната функция се изпълнява от подвитите ръбове на листните делчета.
Птеридацеа включва четири групи родове, които са признати като отделни семейства: Adiantum L. (Adiantaceae); Cheilanthes Sw. (Cheilanthoideae); Pteris L. (Pteridoideae); Hemionitis L. (Hemionitidaceae). Те фигурират, като подсемейства на Птеридацеа въпреки, че все още се провеждат генетични изследвания, които би следвало да потвърдят това.