Rhamnaceae (Семейство Зърнастецови)

Представителите на семейство Зърнастецови са храсти или ниски, рядко по-високи, дървета и пълзящи растения. Представено е от около 50 – 60 рода и приблизително 890 – 900 вида. Зърнастецови имат широко световно разпространение, но са най-характерни за тропичните и субтропични райони на света.
Листата са опадливи или постоянни, прости, цели, последователно разположени, по-рядко срещуположно. Съцветията обикновено разположени в пазвите на листата. Цветовете обикновено дребни, правилни. Венчелистчетата и чашелистчетата по 4-5 на брой.
Най-старите археологически данни за наличието на видове спадащи към Зърнастецови са от Палеозойската ера.