Rosaceae (Семейство Розоцветни)

Розоцветни е семейство двусемеделни растения, включващо 100 - 120 рода и над 3000 вида дървета, храсти, полухрасти, както и тревисти растения.
Листата са последователни или срещуположни, прости или сложни, повечето имат прилистници. Цветовете са обикновено двуполови, единични или събрани в съцветия, правилни, с двоен, по-рядко прост околоцветник. Съставен е от 5 свободни венчелистчета и 5 свободни или сраснали чашелистчета. Рядко чашката е двойна. Плодниците са много или един. Цветното легло е изпъкнало, плоско или вдлъбнато. Тичинките са многобройни или само 5-10. Завръзът е горен, полудолен и долен. Цветните части са разположени най-често кръгово, но се срещат и спирално разположени плодници. Плодовете са сборни от мехунки, костилки и орехчета или сочни прости костилки. При други видове, например тези от род Ябълка (Malus Tourn.ex L.), се образуват лъжливи ябълковидни плодове. Плодовете, които се образуват от хипантия (разширено цветно легло, с което се срастват основата на околоцветника и тичинките), се наричат лъжливи плодове (напр.ягода).
Семейството е разпространено в целия свят, но най-вече в умерения пояс на Северното полукълбо. В България се срещат над 200 вида, сред които защитените видове Родопско омайниче (Geum rhodopeum Stoj. & Stef.), Храстовиден очеболец (Potentilla fruticosa Pursh.), Върболистен тъжник (Spiraea salicifolia L.).
Розоцветни, вероятно е третото по стопанско значение растително семейство след семействата Житни и Бобови. Много розоцветни имат богати на захар и витамини плодове. Представители на семейството са ценни овощни култури (Ябълка – Malus L., Круша – Pyrus L., Кайсия - Prunus armeniaca L., Праскова - Prunus persica (L.) Batsch, Череша – Cerasus L., Слива - Prunus domestica L., Малина - Rubus idaeus Vell. и др.).  Една част съдържат етерични масла (Маслодайни рози - Gallicanae) с високи качества, а други са декоративни, лечебни, медоносни и диворастящите видове.