Sterculiaceae (Семейство Стеркулиеви)

Семейство Стеркулиеви е представено от 70 рода и над 1500 вида растения, предимно дървета и храсти. Имат близко родство с Malvaceae и Tiliaceae. Листа им са прости, цели, последователни с рано опадливи прилистници. Плодът е ягодовиден или кутийка. Разпространени са в тропичните климатични райони на света.