Geranium sanguineum L.– Кървавочервен /кръвен/ здравец

Градина: София
Сезон: Пролет

Geranium sanguineum L–Кървавочервен /кръвен/ здравец
Многогодишно тревисто растение от сем. Geraniaceae /Здравецови/. Расте по сухи тревисти и каменливи места, из храсталаци и горски поляни докъм 1700 м.н.в. Лечебно растение, съдържа етерични и дъбилни вещества. Отглежда се и като декоративно растение.