Viscum album L. - Бял имел

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 07.01.2016

Принадлежи към сем. Имелови (Loranthaceae).
Белият имел е разпространен в Европа, Кавказ, Северна Африка, Югозападна  Азия. У нас по-често се среща в Източна България и по-рядко в останалите части на страната. Белият имел е полупаразит върху дървесни и храстови видове.  Терциерен реликт. Развитието на много имел се смята за признак на дълга и сурова зима. Растението е силно отровно.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ