Orchis tridentatа Scop. – Тризъбест салеп

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 30.05.2016

Принадлежи към сем. Салепови (Orchidaceae).  Расте в покрайнините на гори, горски поляни, ливади. Цъфти IV-VI.
Включен в конвенция CITES, в Приложение IV на Закона за биологичното разнообразие. Лечебно растение.
Тази година за пръв път бяха открити екзепляри на O. tridentata на територията на Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ