Oncidium ‘Jungle Monarch’, Онцидиум

Градина: София
Сезон: Лято
Дата: 11.07.2016

Онцидиум (Oncidium) e род многогодишни растения от семейство Orchidaceae, които са широко разпространени в Централна и Южна Америка, както и в южните части на Флорида и Карибите.  Онцидиум е един от родовете с най-голям брой видове сред орхидеите – днес наброяват повече от 750 вида, като голяма част от представителите са епифити, по-рядко литофити. Онцидумите образуват дълги цветоноси с многобройни неголеми, но много ефектни цветове. Цъфтежът е продължителен, а цветовете се запазват дълго време на цветоноса – средно по 6 седмици, а понякога и повече. Цветовете са с различни оттенъци на жълтия, оранжев или кафяв цвят. Стъблата им са видоизменени, както  при повечето орхидеи, в удебелени и леко удължени булби. 

Един от представителите на този род - Oncidium ‘Jungle Monarch’ (хибрид между Oncidium Debutante x Oncidium maculatum), е красиво нацъфтял в оранжериите на Университетски ботанически градини - гр. София.

Автор: Л. Маринова
Фотограф: Л. Маринова