Taxus baccata L. – Обикновен тис

Градина: Варна
Сезон: Есен
Дата: 14.11.2016

Принадлежи към сем. Taxaceae (Тисови). Разпространен е в почти цяла Европа. У нас се среща като подлес във всички планини, където достига до 2000 м. над морско равнище. Отличава се с голяма екологична пластичност. Един от най-силно сенкоиздръжливите наши видове. Широко се използва като декоративен вид и се развива като храст или ниско дърво. Отровно растение.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ