Celtis australis ssp. caucasica (Willd.) C.C.Towns. - Кавказка копривка

Градина: Варна
Сезон: Лято
Дата: 21.09.2017

Celtis australis ssp. caucasica е широколистно дърво, високо до 8 м. от семейство Конопови (Fam. Cannabaceae) с произход Балкански полуостров, Кавказ, Централна Азия. У нас е с природозащитен статус на застрашен, вписана в Червената книга на Република България.
Кавказката копривка е разпространена в Североизточна България, Тракийска низина и Странджа до 450 м н.в. Листата са кожести, светлозелени, като през есента оформят наситена жълта корона. Плодовете са кафявочервени, разположени на къси дръжки.
Celtis australis ssp. caucasica расте по сухи, скалисти и каменливи места. Част от находищата са в природен парк "Русенски Лом" и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
В Университетска Ботаническа градина-Екопарк Варна кавказката копривка се намира в градина "Розариум".
 

Автор: ПМ/УБГ Варна
Фотограф: ПМ/УБГ Варна