Lithops schwantesii var. triebneri Dint.

Градина: Балчик
Сезон: Есен
Дата: 06.10.2017

Lithops schwantesii var. triebneri Dint., семейство Aizoaceae, е джуджевидно, подобно на камъче, многогодишно сукулентно растение. Образува туфи или килим, расте полузаровено в субстрата, като само плоската повърхност на листата е открита. Това, заедно с характерната окраска, го прави неразличимо от заобикалящата го среда. „Тялото“ е съставено от двойка удебелени листа с обърнато-конусовиден профил и плоска горна повърхност. Всяка година израстват нови листа и старата двойка отмира. На цвят са сиво-зелени, а горната повърхност е жълто-кафеникава с характерен червен рисунък. По него се отличава var. triebneri, тъй като видът образува много вариетети и местни форми. На големина обикновено достигат 2-4 см, а на ширина до около 3 см. Цветът е жълт, до 3 см в диаметър и излиза на къса дръжка от процепа между двете почти срастнали листа. Това е растение на късия ден, т.е. цъфти когато денят стане по-къс от 12 часа. Периодът на цъфтеж е септември – ноември. Произхожда от пустинята Намиб в Южна Африка и е ендемит. Размножава се чрез семена. Отглежда се лесно в домашни условия и става все по-популярно като декоративно растение.
Този и други видове от рода Lithops (т.нар. „живи камъчета“) цъфтят в момента и могат да бъдат видени в Експозиционна оранжерия на Университетска ботаническа градина Балчик.
 

Автор: Мирослава Димитрова
Фотограф: Мирослава Димитрова