Пализота - Palisota barteri Hook.f.

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 19.03.2018

Palisota barteri е многогодишно тревисто растение, произхождащо от дъждовните екваториални гори на западна и централна Африка. Родовото име е дадено в чест на френския ботаник и натуралист Амброаз Пализот де Бовоа (1752-1820), а видовото – на английския ботаник и колекционер Чарлз Бартер (? -1859).

Растението образува подземно коренище и достига височина до 90 см. Образува розетка от продълговати до 20 см листа, захванати на почти толкова дълги дръжки. Съцветието е цимозно, изправено, цилиндрично, с дължина до 10 см и е съставено от множество малки бели цветчета. Плодовете първоначално са зелени, като при узряването стават яркочервени. Всички части на растението са токсични поради наличието на калциеви оксалати.

Palisota barteri може да бъде видяна в цъфтеж в тропическата оранжерия на УБГ-София в близост до „Бромелиевото дърво“.

Автор: ЛМ/УБГС
Фотограф: ЛМ/УБГС