Hypericum calycinum L. – Чашковидна звъника

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 11.06.2018

Многогодишно вечнозелено храстче от сем. Hypericaceae (Звъникови). Общото разпространение на вида включва Югоизточна Европа и Югозападна Азия. Цъфти през месеците VI-VIII с едри до 6 см. в диаметър жълти цветове. Обитава дъбови гори, може да расте върху почви с различна киселинност. В България естествено разпространен е само в Странджа. Включен в Червената книга на България в категория „Застрашен вид“.
 
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ