Sideritis montana L. – Планински миризлив бурен

Градина: Варна
Сезон: Лято
Дата: 03.09.2018

Едногодишно тревисто растение от сем. Устноцветни (Lamiaceae). Общото му разпространение включва Южна и Централна Европа, Кавказ и Югозападна Азия. Расте по сухи тревисти и каменисти места в хълмисти и предпланински места докъм 1000 м. надм. височина. Цъфти май-септември. Лечебно и медоносно растение. Планинският миризлив бурен е част от автохтонната растителност в Екопарк Варна.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ