Aloe pruinosa Reynolds – Алое пруиноса

Градина: Балчик
Сезон: Есен
Дата: 09.10.2018

Aloe pruinosa
Алое пруиноса е ендемичен вид алое, срещащо се само в провинцията Квазулу-Натал в ЮАР. Това алое е дребно с височина и ширина на туфата не повече от 15 см. Цъфтежът му е през лятото и есента. Предпочита сенчести места с глинеста почва.

Aloe pruinosa е популярно в градинските центрове в чужбина заради нетипичните за алоетата бледо-розови багри на цветовете, като повечето алоета са с оранжево-червени. Листата са къси, напетнени и назъбени.
Този вид е със статут на уязвим (VU) поради ограничената територия, на която се срещат и загубата на местообитания заради урбанизация.
Aloe pruinosa може да бъде видян в Експозиционна оранжерия на Университетска ботаническа градина - Балчик.
 

Автор: ПМ/УБГБК
Фотограф: ПМ/УБГБК