Leucojum aestivum L. - Обикновено блатно кокиче

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 18.04.2019

Leucojum aestivum L.(Обикновено блатно кокиче) е вид от сем. Amaryllidaceae, който е естествено разпространен в по-голямата част на Европа, по влажни ливади и мочурища. В България е установен в Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина, Западни Родопи и др. флористични райони. Представлява многогодишно, луковично растение, с височина до 65см. Листата са линейни, широки 5-13мм. Цветовете са разположени на върха на стъблото и са съставени от 6 бели околоцветни листчета. Растението е отровно, лечебно и декоративно. Съдържа алкалоида галантамин, от който се произвеждат различни лекарствени продукти. Употребяват се надземните части, които се събират по време на цъфтеж. Блатното кокиче цъфти през април и може да се види в парковата част на Ботаническата градина в София.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ