Tulipa rhodopea (Velen.)Velen. - Родопско лале

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 30.04.2019

Родопското лале е български ендемит, критично застршен, който принадлежи към сем. Liliaceae. Обитава тревисти и каменисти места като е посочван в районите Славянка, долината на р. Места и Източни Родопи. Представлява тревисто многогодишно луковично растение с овална луковица, с ципести червенокафяви люспи. Долните листа са елиптично ланцетни, сивкавозелени, а горните (стъбловите) са линейни. Цветовете са червени, със заострен връх, отвътре с черно петно, заобиколено от жълта ивица. Плодът е яйцевидна кутийка. Родопското лале може да се види в парковата част на Ботаническата градина в София.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ