Iris germanica 'Royal Storm' - Ирис

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 16.05.2019

Перуниковите (сем. Iridaceae) са тревисти многогодишни растения, с голямо видово разнообразие главно в Южна Африка. Повечето развиват коренище, рядко луковица. Листата им са мечовидни или линейни, с успоредно жилкуване. Цветовете са събрани в класовидни съцветия или са единични, едри, богати на нектар. Плодът е кутийка.
Видът Iris germanica L., за чието естествено разпространение се счита източното Средиземноморие е предполагаем  баща на много сортове от т. нар. брадати ириси. В Ботаническата градина в София могат да бъдат видяни в цъфтеж  няколко сорта на Iris germanica, един от които е Iris 'Royal Storm'. В колекцията присъстват и Iris 'White City', Iris 'Jane Phillips'. Семейството е представено и от видовете Iris pallida 'Variegata', Iris sibirica L., Iris pseudacorus L., Iris halophilla Pall. и Iris sintenisii Janka.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ