Aquilegia chrysantha A.Gray - Златна кандилка

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 06.06.2019

Aquilegia chrysantha A.Gray е тревисто многогодишно растение, чиито естествен ареал на  разпространение е югозападна Америка. Част е от сем. Ranunculaceae (Лютикови), което в българската флора е представено от 20 рода, включени в две подсемейства - Heleboroidae и Ranunculoidae. Златната кандила е насекомоопрашващ се вид, както и по-голямата част от лютиковите; само малка част са анемофилни - опрашващи се от вятъра. Цветовете се появяват на дълги стъбла и са съставени от 5 чашелистчета и 5 венчелистчета с дълги шпори, разпростиращи се назад между чашелистчетата. В средата на цвета са разположени множество тичинки. Aquilegia chrysantha цъфти от късна пролет до началото на лятото и може да се види в парковата част на Ботаническата градина в София.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ