Linum austriacum L. - Австрийски лен

Градина: София
Сезон: Лято
Дата: 17.06.2019

Тревисто многогодишно растение от сем. Linaceae (Ленови). Представителите на семейството са насекомоопрашващи се с прости, целокрайни листа, разположени последователно или срещуположно; приседнали или на къси дръжки. Цветовете са в цимозни съцветия, двуполови, правилини, четири- или петчленни. Плодът е кутийка.
Австрийкият лен е установен в Черноморското крайбрежие, Североизточна България, Дунавската равнина, Софийски район, Рила, Родопи и др. флористични райони на България от 0 до 1000 метра надморска височина. Среща се из сухи, тревисти места. Стъблото е от 9-65см високо, цветовете са сини, хетеростилни. Цъфти от април-юли и може да се види в парковата част (перенната градина) на Ботаническата градина.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ