Hydrangea arborescens L. - Дървовидна хортензия

Градина: София
Сезон: Лято
Дата: 10.07.2019

Род Hydrangea наброява около 100 вида, предимно храсти. Обитават главно субтропичните райони и по-рядко се срещат в умерено топлите или тропичните райони на северното полукълбо. В условията на умерен климат хортензията се отглежда като многогодишно саксийно или като многогодишно храстовидно листопадно растение за сенчестите площи на двора. Един от видовете, подходящи за сенчести места е Hydrangea arborescens L. ( Дървовидна хортензия). Тя е естествено разпространена в Северна Америка и представлява храст с височина от 2-3 метра. Стъблата са тънки, листата са с яйцевидна форма, съцветията кълбести, в началото на цъфтежа зеленикави, а след това чисто бели. Видът цъфти от юни до септември и може да се види в парковата част на Ботаническата градина в София.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ