Африканско алое - Aloe africana Mill.

Градина: Балчик
Сезон: Зима
Дата: 24.01.2020

Aloe africana Mill.
Aloe africana  Mill. Растението е било отглеждано в Европа още от началото на 18 век, преди установяването на биномната класификация на видовете от Линей (1753), затова когато Милер решава да му даде име през 1786 избира епитета Africana, отбелязващ от къде произлиза.
Африканското алое е внушително, достига височина от 2 м, рядко до 4 м. Листата са линеални до ланцетовидни с дължина до 65 см и образуват гъста връхна розетка, повърхността им е сиво-зелена с восъчен налеп, а по двата ръба имат ред от малки червени зъбчета.
Съцветията са големи, съставени от тръбовидни цветчета с дължина до 55 мм върху разкланяща се основа.
Естественото разпространение на видът е сравнително малко, югоизточна и югозападната част на ЮАР, в частност пристанище Елизабет и долината на река Гамтос. Предпочита песъкливи почви с добър дренаж.
Aloe africana може да бъде видян в Експозиционната оранжерия на Университеска Ботаническа Градина в гр.Балчик.

Автор: ПМ/УБГБК
Фотограф: ПМ/УБГБК