Caralluma burchardii

Градина: София
Дата: 02.11.2021

Caralluma burchardii N.E.Br. от сем. Apocynaceae
Caralluma burchardii е сукулент, ендемит за източната част на Канарските острови (Испания). В родината си  участва в ксерофитни съобщества заедно с различни кактусовидни млечки. Стъблото е месесто,  четириръбесто, обикновено между 15 и 30см високо, образуващо приосновни издънки. Растението е безлистно, а цветовете са разположени във връхната част на стъблото, за разлика от повечето представители на рода Caralluma – в основата на стъблото. Цветовете са дребни, двуполови, петделни. Венчето е маслиненозелено до кафяво и е гъсто покрито с бели власинки. Коронката в центъра на цвета е ярко жълта. Плодът е сух, удължен, разпуклив на две части с много семена.

Фотограф: доц. Юлияна Атанасова