Fibigia lunarioides (Willd.) Sweet – Фибигия

Градина: Балчик
Сезон: Пролет
Дата: 05.04.2022

Fibigia lunarioides (Willd.) Sweet
Fibigia lunarioides (Willd.) Sweet – Фибигия
 
Fibigia lunarioides е представител на семейство Кръстоцветни (fam. Brassicaceae). Видът е естествено разпростран в източните Егейски острови, Гърция и о. Крит.
Представлява разклонен многогодишен храст (храстче) с височина 10-30 см. В основата се образуват множество вегетативни издънки, които вдървеняват, а стъблото е покрито с продълговато-ланцетни, заоблени на върха и силно овласени листа. Цъфти с лимонено-жълти съцветия с големина до 10 см. през месеците март и април.
В естествените местообитания се среща до 200 м. надморска височина в пукнатини от крайбрежни варовикови скали и на малки острови. Егейски ендемит.
 
На територията на Университетска ботаническа градина Балчик, Фибигия в цъфтеж, може да се види в колекцията със скални растения в Алпинеума в Градина Разсадника.
Екземплярите са отгледани от семена, получени по научния обмен Index seminum.
 

Автор: МД/УБГ Бк
Фотограф: МД/УБГ Бк