Eriogonum umbellatum Torrey var. Umbellatum- Ериогонум

Градина: Балчик
Сезон: Лято
Дата: 03.06.2022

Ериогонумът е многогодишно вечнозелено растение от семейство Лападови (fam. Polygonaceae), естествено разпространено в северозападна Америка и Централна Канада.
Растението образува розетки с елипсовидни, светлозелени отгоре и сиви-мъхести отдолу листа. Развива изправени цветни стъбла и сенникови съцветия (4-7 бр. в съцветие) в светъл ярко жълт цвят. Цъфти от юни до септември. Среща се на пясъчни до чакълести равнини и склонове, в смесени тревни и храстови съобщества, дъбови и планински иглолистни гори. Видът предпочита пълно слънце до частично засенчване, добре дренирани песъчливи до каменисти почви и е умерено устойчив на засушаване. Сортът Umbellatum е разпространен за отглеждане в европейските ботанически градини, получен и отгледан в Университетска ботаническа градина Балчик по международния обмен на семена и растителен материал Index Seminum през 2020г.
В цъфтеж, Eriogonum umbellatum, може да бъде видян в сектор с халофитни растения в Градина Разсадника.
 

Автор: МД/УБГ Бк
Фотограф: МД/УБГ Бк