Dianthus alpinus L. - Aлпийски карамфил

Градина: Варна
Сезон: Лято
Дата: 10.06.2022

Dianthus alpinus (Алпийски карамфил) е издръжливо многогодишно растение от семейство Caryophillaceae. Oбразува гъста туфа от тъмнозелени линейни до ланцетни листа. Цветовете са единични, наситено розови на къси дръжки с височина 2-10 см. Петурата на венчелистчетата е слабо назъбена в краищата. Цъфтежът е от май до август. Размножаването става най-често чрез семена.
Произхожда от Алпите от където всъщност идва и наименованието му. Ендемичен вид е за Алпите на Източна Австрия.
Алпийският карамфил расте добре в дренирана, неутрална до алкална почва на пълно слънце. Изключително подходящ за алпинеуми и цветни бордюри.
Видът е получен и отгледан в Университетска ботаническа градина Екопарк - Варна по международния обмен на семена и растителен материал Index Seminum през 2020г.


Автор: ДМ/УБГ Вн
Фотограф: ДМ/УБГ Вн