Sideritis syriaca L.

Градина: София
Сезон: Лято
Дата: 03.11.2023

Sideritis syriaca L.
Sideritis syriaca L. - Сирийски миризлив бурен, също известен като странджански чай е растение от сем. Устноцветни/ Lamiaceae
Представлява ниско многогодишно тревисто растение със сиво или бяло овласяване. Стъблата са прости или разклонени, в основата вдървенели. Листата са продълговати или тясно обратнояйцевидни. Цветовете са събрани в прешлени, раздалечени един от друг с 6 до 10 цвята във всеки прешлен. Венчето е жълто, тръбицата е скрита в чашката, горната устна изправена, долната 3-делна. Плодът е яйцевидно орехче, гладко. Цъфти май-юни. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.
Странджанският чай е близък родственик на мурсалския чай, и се явява критично застрашен вид в България. Разпространен е вЮжна Европа (от Сицилия до Крим), Югозападна Азия.

Автор: СК/УБГ СФ
Фотограф: СК/УБГ СФ