Glaucium flavum Crantz - Жълта папаронка

Градина: София
Сезон: Лято
Дата: 10.06.2024

Glaucium flavum Crantz е тревисто растение от сем. Papaveraceae/Макови. Българското му наименование е Жълта папаронка. Тя е многогодишна, синкава до сиво-зелена на цвят с дебел корен. Стъблото е изправено, вдървеняло в долната част, високо 20-50 cm, разклонено от основата.
 Приосновните листа са едри, месести, на дръжки, перестонаделени и овласени. Стъбловите листа са по-дребни, приседнали,  последователно разположени, от едро назъбени до пересто изрязани.
Цветовете са двуполови, едри, единично разположени на къси дръжки, в пазвите на стъбловите листа. Венчелистчетата са 4, от лимонено - до златистожълти или от оранжево-жълти до керемиденочервени с жълтеникава основа; тичинките многобройни. Цъфти май-юли
Плодът е удължена права или дъговидно извита, жълтеникава, гола кутийка, разпукваща се на два дяла. Семената са дребни, 1,3-1,8 mm, черни, бъбрековидни.
Растението е отровно! (до октомври)[1].
Местообитание
Расте по крайморски пясъци, на скалисти и каменисти места, върху силно ерозирани почви, до 500 m надморска височина
 

Автор: СК/УБГ СФ
Фотограф: СК/УБГ СФ